Najčešća pitanja

NAD+ Optima Max 250mg je dodatak ishrani sa 250mg nikotinamid-dinukleotida u jednoj tableti, namenjen za oralnu upotrebu kod odraslih osoba. NAD+ je bioaktivno jedinjenje koje učestvuje u stvaranju energije i obezbeđuje ukupno 7% naših dnevnih potreba za energijom.

Dodatak ishrani NAD+ Optima Max 250mg sadrži aktivnu komponentu nikotinamid-dinukleotid, nikotinamid-adenin-dinukletoid (NAD+/NADH). NAD+ je esencijalni koenzim prisutan u svakoj živoj ćeliji koji optimizuje funkciju glavnih enzima u organizmu i doprinosi stvaranju energije.

Sastojci: nikotinamid-dinukleotid (NAD+), dekstrin, mikrokristalna celuloza (sredstvo za povećanje zapremine), dikalcijum-fosfat (regulator kiselosti), polietilen-glikol (humektant), kalcijum-karbonat (boja), magnezijum-stearat i silicijum-dioksid (sredstva protiv zgrudvavanja), brilijant plava FCF (boja).

NAD+ je snažan antioksidans, a deluje sinergistički i sa drugim antioksidansima kao što je vitamin C. Često se koristi u suplementima za sportiste zbog svojih osobina da podstiče mentalnu i fizičku izdržljivost, kognitivne karakteristike, produkujući energiju za mnogobrojne procese u organizmu.

Povezan je i sa procesom starenja ćelije, pri čemu osobe od 40 – 60 godina imaju pad NAD+ od 50% u odnosu na mlade osobe. Smanjenje nivoa NAD+ je povezan sa pojavom mnogih tegoba povezanih sa starenjem uključujući bore, gubitak pamćenja, srčane probleme, demenciju, Parkinsonovu bolest, gubitak vida itd.

Danas nadoknada NAD+ može biti potencijalna terapijska strategija u mnogim stanjima, pogotovo onim povezanim sa starenjem. NAD+ se danas primenjuje u suplementima u cilju: usporavanja starenja, povećanja energije organizma, funkcije i izdržljivosti mišića, poboljšanja funkcije kardiovaskularnog sistema, poboljšanja kognitivnih funkcija i zaštite od neurodegenerativnih promena, poboljšanja funkcije vida, poboljšanja reproduktivnog zdravlja i dr.

Preporučena upotreba proizvoda:

Odrasli: 1-2 puta dnevno popiti po jednu tabletu.

Pakovanje sadrži bočicu u kojoj se nalazi 90 tableta. Jedno pakovanje je dovoljno za 1,5 do 3 meseca primene.

Neželjena dejstva za sada nisu prijavljena.

NAD+ Optima Max 250mg je upisan u bazu Ministarstva zdravlja kao dijetetski proizvod namenjen za upotrebu kod odraslih osoba.

Preporučeno je 1-2 puta dnevno popiti po 1 tabletu uz čašu vode. Tablete se piju nevezano od hrane i pića.

Jedna tableta sadrži 250mg nikotinamid-dinukleotida namenjen za oralnu upotrebu kod odraslih osoba.

Proizvod ne treba da uzimaju osobe preosetljive na neki od sastojaka proizvoda!

Proizvod nije namenjen trudnicama, dojiljama i mlađima od 18 godina. Osobe na hroničnoj medikamentoznoj terapiji pre upotrebe ovog poizvoda treba da konsultuju svog lekara.

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi do 25⁰C. Čuvati van domašaja male dece.

Preporučeno doziranje je 1-2 puta dnevno popiti po 1 tabletu uz čašu vode. Ako se prati preporučeno doziranje nije neophodno praviti pauzu u suplementaciji.

Rok isporuke na teritoriji Republike Srbije je 2-3 dana. Isporuka je besplatna.

REFERENCE

1. Pravilnik o dodacima ishrani (dijetetski suplementi), Službeni glasnik RS, br. 45/2022 i 20/2023

2. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda (Službeni glasnik RS, br. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015, 75/2015, 07/2017, 103/2018)

3. Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane (Službeni glasnik RS, br. 19/2017, 16/2018)

4. Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane (Službeni glasnik RS, br. 51/2018, 103/2018)

5. Zakon o bezbednosti hrane (Službeni glasnik RS, br. 41/2009, 17/2019)

6. Pravilnik o prehrambenim aditivima (Službeni glasnik RS, br. 63/2013, 53/2018)

7. Pravilnik o aromama (Službeni list SCG, br. 21/2006, Službeni glasnik RS, 52/2018)

8. Paravilnik o prehrambenim enzimima (Službeni list SRJ, br. 12/2002, Službeni glasnik RS, br. 51/2018)

9. Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda (Službeni list SRJ, br. 62/2002)

10. Pravilnik o Novoj hrani (Službeni glasnik RS, br. 88/2018)

11. Spisak dijetetskih suplemenata na tržištu Srbije, BB soft, Beograd. 2010

12. Mason P. Dietary Supplements. Pharmaceutical Press London, UK, 2007

13. European Medicines Agency (EMEA) Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Community, Herbal Monographs: http://www.emea.eu.int/htms/human/hmpc/hmpcmonographs.htm

14. Dietary Reference Intakes (DRIs): Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes, Vitamins. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies

15. WHO monographs on selected medical plants, Volume 4: http://apps.who.int/medicinedocs/en/m/abstract/Js16713e/

16. PDR for Herbal Medicines, Fourth Edition, Thomson, 2007

NAD+ 2023 © sva prava zadržana